Over ons

Op 15 december 1989 werd stichting “Vrienden van Waelwick” door een aantal enthousiaste mensen opgericht met het doel om voor de bewoners van Waelwick te Ewijk wat extra’s te bieden zoals gezellige en ontspannende activiteiten, een presentje en het huiselijker maken van de de gezamenlijke ruimtes.

De “Vrienden van Waelwick” organiseren diverse activiteiten om financiële middelen te genereren om dit doel te bereiken. Ook sponsoren, giften van plaatselijke verenigingen en individuele schenkingen helpen ons de bewoners wat extra aandacht te schenken.

Wij stoppen...

Na 30 jaar stopt de Stichting “Vrienden van Waelwick” met het organiseren van grote activiteiten waarmee geld opgebracht werd ten bate van de bewoners van Waelwick.

Sinds de oprichting van “De Vrienden ”is er veel veranderd. De vrijwillig(st)ers zijn allemaal ouder geworden. Er komen nauwelijks vrijwillig(st)ers bij. We moesten al stoppen met de grote evenementen als het Waelwick festijn, de kunstmarkt en de rommelmarkten waren nog maar 2 keer per jaar. Ook Waelwick is veranderd van een groot verpleeghuis naar een revalidatiecentrum. De verpleegzorg is naar Klein Waelwick gegaan waar zo’n 25 personen verblijven. Daarmee is ook de doelgroep voor “De Vrienden” veel kleiner geworden.

Door deze veranderde omstandigheden heeft het bestuur van De Vrienden van Waelwick besloten ook te stoppen met de rommelmarkten.

Komend jaar op 25 en 26 april organiseren we een laatste opheffingsrommelmarkt.
Dat betekent dat we geen spullen meer inzamelen op onze inzamelplaats op de Brink.

De Stichting Vrienden van Waelwick blijft bestaan. Voor de bewoners van Klein Waelwick organiseren of bekostigen wij kleine activiteiten zolang er geld in kas is.

Met vriendelijke groet
Arno Spin

Wie zijn wij...

Arno_Spin
Voorzitter

Arno Spin
Ewijk
Telefoon
e-mail

Diny_van_Rens
Secretariaat

Diny van Rens
Ewijk
Telefoon
e-mail

Wil_de_Klein
Penningmeester

Wil de Klein
Schaijk
Telefoon
e-mail

Ger_Rutten
Bestuurslid

Ger Rutten
Ewijk

Peter_van_der_Cruysen
Bestuurslid

Peter van der Cruysen
Ewijk

Ria_Schaminee
Bestuurslid

Ria Schaminee
Ewijk

Mien_Lamers
Bestuurslid

Mien Lamers
Ewijk

Doret_Degen
Bestuurslid

Doret Degen
Beuningen

Piet_Groenen
Bestuurslid

Piet Groenen
Ewijk

Thea_Otten
Bestuurslid

Thea Otten
Ewijk

toon-van-wezel
Bestuurslid

Toon van Wezel
Ewijk

Waelwick Ewijk

Klein Waelwick
Deze kleinschalige woonomgeving huisvest vier 6-persoons groepswoningen. Iedere groepswoning beschikt over een eigen huiskamer met keuken en zes zit-slaapkamers.

ZMW Revalidatie- en Behandelcentrum  beschikt over uiteenlopende mogelijkheden om cliënten te stimuleren en te ondersteunen in hun streven zo snel mogelijk zelfredzaam te worden.

Meer weten? Wij vertellen u graag meer of kijk op de website.

Schoolpad 1, 6644 CP Ewijk,  0487-509666

Sponsors en giften

Wij willen al onze sponsors hartelijk danken voor hun bijdrage!
Indien u als sponsor een bijdrage wilt leveren aan onze activiteiten en de bewoners van Waelwick, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Wanneer u zich betrokken voelt bij het werk van en de Stichting Vrienden van Waelwick een warm hart toedraagt kunt u een vrijwillige bijdrage overmaken op: IBAN NL74 RABO 0114 9183 09 t.n.v. Stichting Vrienden van Waelwick Ewijk.

Wij willen ook de volgende bedrijven/instanties bedanken voor hun hulp:
Oud papierclub van de KBO Ewijk
Vrienden van de Alde Steeg
Historisch Vervoer